Kaya Safety

KAYA Medya

Kaya SafetyHaberler

Kaya SafetyKAYA Kataloglar

 

Kişisel Koruyucu

Kişisel Koruyucu Donanım

Türkiyede Kişisel Koruyucu Donanımlar Yönetmeliği (29 Kasım 2006 – 26361) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Kişisel Koruyucu Donanım ( KKD ) :
    Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazlar olarak tanımlanmıştır.

 

Kişisel Koruyu Donanımlarda Kategorizasyon :

 

Kategori-0

*  Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına girmeyen kişisel koruyucu donanımlar, kategori-0 olarak sınıflandırılır.

 

Kategori-I

*  Tasarımcı tarafından, kullanıcının kendisinin değerlendirebileceği kabul edilen, tedrici olarak ortaya çıkan ve zamanında farkedilebilir derecede düşük düzeydeki risklere karşı koruma sağlayan basit yapıdaki kişisel koruyucu donanımlar, kategori-I olarak sınıflandırılır.

*  Kategori-I’e dahil olan kişisel koruyucu donanımların belgelendirilmesi, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde belirtildiği şekilde, üreticinin sorumluluğu alarak, AT uygunluk beyanı düzenlemesi esasına göre yapılır.

 

Kategori-II

* Kategori-I ve kategori-III’ün dışında kalan tüm kişisel koruyucu donanımlar, kategori-II olarak sınıflandırılır.

* Kategori-II’ye dahil olan kişisel koruyucu donanımların belgelendirilmesi, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde belirtildiği şekilde, onaylanmış kuruluş tarafından model kişisel koruyucu donanım için AT tip inceleme belgesi düzenlendikten sonra, üretici tarafından AT uygunluk beyanı düzenlenmesi esasına göre yapılır.

 

Kategori-III

* Tasarımcı tarafından, ani olarak ortaya çıkabilecek tehlikeleri, kullanıcının zamanında fark edemeyeceği düşünülen durumlarda ve hayati tehlike oluşturarak, sağlığa ciddi şekilde ve geriye dönüşü mümkün olmayacak derecede zarar verebilecek risklere karşı koruma sağlayan, karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımlar kategori-III olarak sınıflandırılır.

 

* Kategori-III’e dahil olan kişisel koruyucu donanımların belgelendirilmesi, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde belirtildiği şekilde, onaylanmış kuruluş tarafından model kişisel koruyucu donanım için AT tip inceleme belgesinin düzenlenmesini takiben, AT tip incelemesini yapan veya üretici tarafından seçilen farklı bir onaylanmış kuruluşun aynı Yönetmeliğin altıncı veya yedinci bölümlerinden birine uygun olarak üretilen kişisel koruyucu donanımların ya da üretim sisteminin kalite kontrolü süreçlerinin uygulanmasının ardından, üreticinin AT uygunluk beyanı düzenlemesi esasına göre yapılır.

 

 

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Tipi

BELGELENDİRME KATEGORİSİ

GEREKÇE

(Bu Tebliğ Ek’ine göre)

1. İŞİTMEYİ KORUYUCU DONANIMLAR

1.1

İşitmeyi koruyan tüm donanımlar (kulak içine ve dışına takılanlar)

II

3.2

1.2

Suyun kulağa girmesini önleme amaçlı, yüzücüler için kulak tıkaçları

KKD değil

KKD tanımı

2. GÖZ KORUYUCU DONANIMLAR

2.1

Tüm göz koruyucuları ve filtreleri

II

3.2

HARİÇ OLANLAR: (Kategori II dışında kalanlar)

2.2

Etkisi 100 oC veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, alev veya büyük miktarda ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş göz koruyucuları ve filtreleri.

III

 

3.3.4

2.3

İyonlaştırıcı radyasyona karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş göz koruyucuları ve filtreleri

III

3.3.3

2.4

Elektrik risklerine karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş göz koruyucuları ve filtreleri

III

3.3.7 

2.5

Yüzme ve/veya dalgıç gözlük ve maskeleri

I

3.1.1

2.6

Sadece güneş ışığına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş göz koruyucuları ve filtreleri, özel veya mesleki kullanım için güneş gözlükleri (düzeltici olmayan). Bu, camların üretimden sonra renklendirildiği ya da üretimden sonra montajının yapıldığı      (örn. CE işareti taşımayan bir çerçeveye güneş koruyucu lenslerin sonradan monte edilmesi gibi) durumları da kapsamaktadır.

I

3.1.6

2.7

Her türlü kayak gözlükleri (düzeltici olanlar hariç)

I

3.1.6

2.8

Düzeltici güneş gözlükleri dahil, düzeltici gözlükler

Açıklama: Güneş ışığı dışında koruma sağlayan (Örneğin: darbe, aşınma, fırlamaya karşı) düzeltici gözlükler, sadece koruyucu özelliklerine göre söz konusu riske karşılık gelen KKD kategorisine göre sınıflandırılır.

Korumanın türüne bağlıdır.

Koruma özelliği bakımından kişisel koruyucu donanım, diğer özellikleri bakımından tıbbi kullanım alanına girmektedir.

2.9 

2 ve 3 tekerlekli motorlu araçlar için tasarlanmış ve üretilmiş baret siperlikleri

KKD değil

2.5

3. YÜKSEKTEN DÜŞMEYE KARŞI KORUYUCU DONANIMLAR

3.1

Yüksekten düşmeye karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş, özel veya mesleki kullanım için (yüksekte çalışma, tekneden düşme, dağcılık, kaya tırmanma, mağaracılık v.s.) tüm koruyucu donanımlar. Bu kategori yüksekte ve destekli çalışma (emniyet kuşağı, bacak bantları, kemerler v.b.) donanımını da kapsar.

Açıklama: Bu donanım emniyet kuşağı (bacak bantları, omuz bağları v.s.) ile yapı veya kaya yüzeyinin dâhili bir parçasını oluşturan bağlama (anchorage) noktaları hariç, kişiyi yapıya bağlama amaçlı tüm aksesuarları da kapsar. Örneğin:

  • - Mesleki kullanım için, ucu kancalı halat (lanyard), seyyar düşme engelleyicileri, karabinalar, enerji soğurucular, bağlayıcılar, bağlama noktaları v.s.
  • - Dağcılık, kaya tırmanması ve mağaracılık için; hareketli dağcılık halatları, askılar, bağlayıcılar (tırmanma karabinaları), halat kenetleyicileri, takozlar, kaya çapaları, buz çapaları, bağlama noktası olarak görev yapan buz araçları vb.

Not: Kategorizasyon, donanımın birleştirilmesinin fabrikada yapılmasından ya da kullanıcının kendisi (işveren) tarafından yapılacak olmasından etkilenmez (örneğin ikili kancalı bağlantı halatları ).

III

3.3.6

HARİÇ OLANLAR: (Kategori III dışında kalanlar)

3.2

Yapının ya da kaya yüzeyinin dahili bir parçasını oluşturan bağlama noktaları

Örnek: EN 795:1996’ya göre A, C ve D sınıfı bağlama aletleri

KKD değil

KKD tanımı

3.3

Yüksekteki konumlara giriş ve çıkışlar için donanımlar (vinç sandalyesi, hız kontrol sistemi olmayan desandreler v.s)

KKD değil

KKD tanımı

3.4

Tırmanma, kaya tırmanma, mağaracılık donanımları (çekiçler, hız kontrolü olmayan desandreler, ip tırmanma donanımları)

KKD değil

 

KKD tanımı

3.5

Paraşütler, yamaç paraşütçüleri, planörler v.s ile kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş  ve tasarlandıkları amaç dışında kullanılamayacak  destek donanımı (emniyet kuşağı v.s.)

KKD değil

KKD tanımı

3.6

Acil durum paraşütleri

KKD değil

2.4

4. BAŞ KORUYUCU DONANIMLAR

4.1

Spor kaskları dahil tüm baretler

II

3.2

HARİÇ OLANLAR: (Kategori II dışında kalanlar)

4.2

Etkisi 100 oC veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, alev veya büyük miktarda ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş baretler.

III

3.3.4

4.3

Elektrik risklerine karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş baretler.

III

3.3.7

4.4

Başın derisini korumak üzere tasarlanmış ve üretilmiş başlıklar.

I

3.1.5

4.5

Yarış kaskları dahil, 2 veya 3 tekerlekli motorlu araç binicilerini korumak üzere tasarlanmış ve üretilmiş baretler.

Not: Araba yarışı kaskları kapsam dışında değildir ve kategori II’dir.

KKD değil

2.5

4.6

Silahlı kuvvetler ve emniyet güçleri tarafından kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş miğferler.

KKD değil

2.1

5. YÜZÜ KISMEN VEYA TAMAMEN KORUYUCU DONANIMLAR

5.1

Tüm donanımlar

II

3.2

HARİÇ OLANLAR: (Kategori II dışında kalanlar)

5.2

Etkisi 100 oC veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, alev

 veya büyük miktarda ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş donanımlar.

III

3.3.4

5.3

Etkileri – 50 oC veya daha düşük hava sıcaklığı ile karşılaştırılabilir sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş donanımlar.

III

3.3.5

5.4

Elektrik risklerine karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş donanımlar.

III

3.3.7

5.5

Yarış siperlikleri dahil, 2 veya 3 tekerlekli motorlu araç binicilerinin,  baretle birlikte kullanımı için tasarlanmış ve üretilmiş siperlikler.

KKD değil

2.5

6. KORUYUCU GİYSİLER

6.1

Özel koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş tüm giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar

Açıklama:

Bu kategori aşağıdakileri de kapsar:

-Dalgıç elbiseleri ve su kayağı için koruyucu giysiler vb. spor aktiviteleri için kullanılan koruyucu giysiler

-Silahlı kuvvetler ve emniyet güçleri harici kullanım için kurşun geçirmez elbise (örneğin özel güvenlik görevlileri)

-Silahlı kuvvetler ve emniyet güçleri hariç kullanım için bulaşıcı etkenlere karşı koruyucu giysiler

II

3.2

HARİÇ OLANLAR: (Kategori II dışında kalanlar)

6.2

Elektrik risklerine karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar

III

3.3.7

6.3

Etkisi 100 oC veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, alev veya büyük miktarda ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar

III

3.3.4

6.4

Etkileri – 50 oC veya daha düşük hava sıcaklığı ile karşılaştırılabilir sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar

III

3.3.5

6.5

Kimyasallara veya iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı sınırlı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar

Not: Üretici, ürünün neye karşı ve ne kadar süre koruma sağladığını belirtecektir.

III

3.3.3

6.6

Atmosferden tam yalıtım sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya    (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar

III

3.3.2’ye denk

6.7

Mesleki kullanımda olağanüstü veya aşırı olmayan hava şartlarına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar

I

3.1.4

6.8

Yüzeysel mekanik etkilere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar

I

3.1.1

6.9

Kullanıcıları 50 oC’yi geçmeyen sıcaklıklara veya tehlikeli darbelere, sıcak parçaların işlenmesinden doğan risklere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar

I

3.1.3

6.10

Kurşun geçirmez giysi ve yelek, biyolojik kirlenme veya iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı koruyan giysi dahil Silahlı Kuvvetler ve Emniyet güçlerince kullanılmak üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar

Açıklama: silahlı kuvvetler ile emniyet güçleri haricinde kullanılan ve yukarıda belirtilen giysiler KKD’dir ve koruma sağladıkları riskin türüne göre kategorize edilirler

KKD değil

2.1

6.11

Özel kullanım için olağanüstü veya aşırı olmayan hava koşullarına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar

KKD değil

2.3

6.12

Üniforma dahil normal giysi ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarları veya spor kıyafetleri ve/veya aksesuarları (özel koruma sağlamayan)

KKD değil

2.3

6.13

Motosiklet ve ek koruma giysileri için 14. bölüme bakınız.

 

 

7.SOLUNUM SİSTEMİNİ KORUYUCU DONANIMLAR

7.1

Katı aerosollara, sıvı aerosollara ve gazlara karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş tüm solunum sistemini koruyucu donanımlar.

Atmosferden tam bir yalıtım sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş tüm solunum sistemini koruyucu donanımlar.

Dalış yapmak için kullanılmak üzere tasarlanıp üretilmiş tüm solunum sistemini koruyucu donanımlar

Not: Üretici, donanımın temel koruyucu özelliklerini, koruma süresini veya etkin korumanın bitiş tarihini belirtmek zorundadır.

III

3.3.1 ve 3.3.2

HARİÇ OLANLAR: (Kategori III’ün dışında kalanlar)

7.2

Silahlı Kuvvetler veya Emniyet Güçlerince kullanılmak üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş tüm solunum sistemini koruyucu donanımlar.

KKD değil

2.1

7.3

Ameliyat Maskeleri

Not: Maskeler, kullananı mikrop veya virüs enfeksiyonlarına karşı koruması durumunda, kategori III’te yer alırlar. (Tıbbi kullanım ve kişisel koruyucu donanım) 

KKD değil

Tıbbi kullanım

 

7.4

Suyun burna girmesini engellemek üzere yüzücüler için tasarlanan burun tıkaçları

KKD değil

KKD tanımı

8. AYAK, BACAK VE KAYMAYA KARŞI KORUYUCU DONANIMLAR

8.1

Ayak ve bacağı korumak ve kaymayı engellemek üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş tüm donanımlar ve/veya (sabit ve ayrılabilir) aksesuarlar

Not: Statik elektriğe karşı korunma bu kategoride değerlendirilir çünkü bu donanımlar potansiyel patlama riskinin olduğu çevrelerde kullanılmaktadır.

II

3.2

HARİÇ OLANLAR: (Kategori II’nin dışında kalanlar)

8.2

Tehlikeli voltajlı işlerde elektrik risklerine karşı koruma veya yüksek voltaja karşı yalıtım sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar.

III

3.3.7

8.3

Etkisi 100 oC veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, alev veya büyük miktarda ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar

III

3.3.4

8.4

Etkileri – 50 oC veya daha düşük hava sıcaklığı ile karşılaştırılabilir sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar.

III

3.3.5

8.5

Kimyasallara veya iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı sadece sınırlı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar.

Not: Üretici ürününün neye karşı koruma sağladığını ve ne kadar süre koruduğunu belirtecektir.

III

3.3.3

8.6

Vücudun hayati bölümlerini etkilemeyen ve etkilerinin geri dönüşü olmayan doku zedelenmelerine yol açmadığı küçük darbelere ve titreşimlere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş spor malzemesi (özellikle spor ayakkabıları) ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar

Not: Sporda kullanılan tekmelikler (örn: futbol veya hokey için) ve koruyucu donanımlar, küçük darbelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmadıkça genellikle Kategori II’dir.

I

3.1.5

8.7

Mesleki kullanımda olağanüstü veya aşırı olmayan hava koşullarına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar.

I

3.1.4

8.8

Özel amaçlı kullanımda hava koşullarına karşı koruma sağlamak üzere üretilmiş ve tasarlanmış donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar

KKD değil

2.3

8.9

Biyolojik kirlenme veya iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı koruma sağlayan donanımlar da dahil Silahlı Kuvvetler veya Güvenlik Güçlerince kullanılmak üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar

KKD değil

2.1

8.10

Yürürken, koşarken v.s. darbe emen veya iyi bir tutunma veya denge sağlayan bazı ayakkabılar özellikle spor ayakkabıları. Bu hususlar rahatı artırıcı olarak değerlendirilir.

Not: Futbol ve koşu ayakkabıları bu gruba dahildir.

KKD değil

KKD tanımı

9. EL VE KOL KORUYUCU DONANIMLAR

9.1

Kolu ve/veya eli korumak üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş bütün donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar.

Not: Eldivenler, parmaksız eldivenler, parmakları birleşik eldivenler, sadece parmakları veya avuç içini koruyan giysiler dahil eli veya elin bir kısmını koruyan tüm koruyucular

II

3.2

HARİÇ OLANLAR: (Kategori II dışında kalanlar)

9.2

Tehlikeli voltajlı işlerde elektrik risklerine karşı koruma veya yüksek voltaja karşı yalıtım sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar.

III

3.3.7

9.3

Etkisi 100 oC veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, alev veya büyük miktarda ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar. İtfaiyecilerin donanımları dahil.

III

3.3.4

9.4

Etkileri – 50 oC veya daha düşük hava sıcaklığı ile karşılaştırılabilir sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar.

III

3.3.5

9.5

Kimyasallara veya iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı sınırlı koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar.

Not: Üretici, ürünün neye karşı ve ne kadar süre koruma sağladığını belirtecektir.

III

3.3.3

9.6

Mesleki olarak kullanılan zayıf temizlik malzemelerine (bulaşık, temizlik v.s.) karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar.

I

3.1.2

9.7

Etkileri yüzeysel mekanik hareketlere (dikişte iğne batması, bahçe işleri, kirli işler, spor (boksta kullanılan torba eldivenler dahil) v.s.) karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar.

I

3.1.1

9.8

Mesleki kullanımda, 50 oC’yi geçen sıcaklıklara veya tehlikeli darbelere ve olağanüstü soğuk hava koşullarına maruz bırakmayan, sıcak parçaların mesleki olarak işlenmesinden doğan ısı ve risklere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar.

I

3.1.3 ve 3.1.4

9.9

Hasta çevresinde tıbbi kullanım için eldivenler ve parmak koruyucuları.

Korumanın türüne bağlıdır.

Koruma özelliği bakımından kişisel koruyucu donanım, diğer özellikleri bakımından tıbbi kullanım alanına girmektedir.

9.10

Özel kullanımda su, sıcak, soğuk, nem ve olumsuz atmosferik koşullara karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş eldivenler.

KKD değil

2.3

9.11

Biyolojik kirlenme ve iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı koruma sağlayan donanımlar dahil, Silahlı Kuvvetler ve Emniyet Güçlerince kullanılmak üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar.

KKD değil

2.1

9.12

Boks eldivenleri

Not: Torba eldivenler kategori I’dir.

KKD değil

KKD tanımı

9.13

Dalgıçlar için kuru eldivenler

II

3.2

10.BOĞULMAYI ÖNLEMEK VEYA CAN YELEĞİ OLARAK KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ DONANIMLAR

10.1

Sadece sığ sularda kullanılan ve oyuncak olarak değerlendirilmeyen yüzme gereçleri ve şişme can yeleği dahil, boğulmayı önlemek veya yüzmeye yardımcı olarak kullanılmak üzere tasarlanıp üretilmiş tüm donanımlar.

Not:

- Buzdan suya düşüşte sudan çıkmak için kullanılan krampon, halat ve diğer donanımlar;

- Su üstünde tutmaya yardımcı donanımı içeren yüzme giysileri,

- Yüzme kollukları

kapsamaktadır.

II

3.2

HARİÇ OLANLAR: (Kategori II dışında kalanlar)

10.2

Gemi ve uçak yolcularınca acil durumlarda kullanılan can simitleri ve can yelekleri.

Not: Gemi ve uçak terimi; Yolcu uçaklarını ve IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Sözleşmelerine tabi deniz araçlarını belirtir. Balıkçılık, eğlence ve iş tekneleri dahil değildir.

KKD değil

2.4

10.3

Kullanıcı tarafından giyilmeyen ancak tutulan yüzmeye yardımcı gereçleri (köpük tahta vb.)

KKD değil

KKD tanımı

10.4

Kullanıcının konumunu dik durumda durmasını sağlamak ya da giyilirken kişiyi yerinde tutmak amacıyla tasarlanmamış yüzmeye yardımcı gereçler. (tekerlek tipi simitler, yüzdürücü kemerler)

KKD değil

KKD tanımı

11. ELEKTRİKSEL RİSKLERE KARŞI KORUYUCU DONANIMLAR

11.1

Elektriksel risklere karşı koruyucu donanımlar yukarıdaki tablolarda verilmiştir.

Not: Tehlikeli voltaj; Alternatif akımda 50 volt, doğru akımda 75 volta eşit veya daha yüksek voltaj demektir.

III

3.3.7

HARİÇ OLANLAR: (Kategori III dışında kalanlar)

11.2

Elle tutulan yalıtım araçları

 

KKD değil

KKD tanımı

11.3

Statik elektriğe karşı koruyucu donanım (ayakkabılar, koruyucu giysiler vb.)

Not: Bu donanım potansiyel patlama riski olan yerlerde kullanılır.

II

3.2

12. MEKANİK ETKİLERE KARŞI KORUMA SAĞLAMAK AMACIYLA TASARLANMIŞ VE ÜRETİLMİŞ KORUYUCU DONANIMLAR

12.1

Kullanıcıyı titreşime karşı korumak amacıyla tasarlanan ve üretilen bütün koruyucu donanımlar

II

3.2

12.2

Kullanıcının cildini sürtünmeye karşı korumak amacıyla tasarlanan ve üretilen koruyucu donanımlar (örneğin yama)

I

3.1.5

12.3 

Başka bireyden kaynaklanan etkilerin risklerine karşı veya spor aktiviteleri esnasında düşmelere karşı koruma sağlamak amacıyla tasarlanmış koruyucu donanımlar (örneğin dağ bisikletçileri için sırt koruyucusu, futbol tekmelikleri, buz hokeyi koruyucuları)

II

3.2

12.4

Çekim kuvveti etkilerine karşı koruma sağlamak üzere tasarlanan donanımlar (örneğin karting boyunluğu, yarış boyun desteği, …)

II

3.2

HARİÇ OLANLAR: (Kategori II dışında kalanlar)

12.5

Küçük etkilere karşı koruyucu donanımlar ve vücudun hayati önem taşıyan bölgelerini etkilemeyen ve etkileri dönüşü olmayan lezyonlara yol açmayan titreşime karşı koruyucu donanımlar (örneğin kafa derisini koruyan ince baret, eldiven ve basit ayakkabılar )

I

3.1.5

12.6

Voleybol dizliği gibi düşmelerin küçük etkilerine karşı koruma sağlayan spor ekipmanları (çürük, aşınma, hafif yanık, ... )

I

3.1.5

12.7

Konforu ve performansı arttırmaya yönelik tasarlanmış ayakkabı ve eldivenler, örneğin yürürken, koşarken şok emici veya  iyi tutuculuk ve denge sağlayan malzeme içeren koşu ayakkabıları ve spor eldivenleri

KKD değil

 

KKD tanımı


13. KURTARMA DONANIMLARI

13.1

Hayata döndürme maskeleri: Eğer maskenin yapay hava beslemesinin yanı sıra cankurtaran için koruyucu (örneğin kurtarılanın ağzıyla temastan koruma) fonksiyonu var ise KKD’dir.

Korumanın türüne bağlı

 

13.2

Eğer kurtarıcı donanım kazaya uğramadan önce giyilirse ise KKD’dir.

Örnek: Vücut ısısını korumak için suya girmeden önce giyilen dalgıç elbisesi KKD’dir.

Korumanın türüne bağlı

 

HARİÇ OLANLAR:

13.3

Eğer kurtarma donanımı kaza meydana geldikten sonra kullanılıyorsa KKD değildir.

Örnek: Ulaşılamayan bir yerden bilinci yerinde olmayan birini kurtarmak için kullanılan halat vb.

KKD değil

 

KKD tanımı

14. MOTOSİKLETÇİ DONANIMLARI

14.1

Motosikletçi bareti

KKD değil

2.5

14.2

Özel amaçlı kullanımlarda yalnızca iklim koşullarına karşı koruma sağlayan motosikletçi elbisesi ya da eldiven gibi ek koruyucu malzemeler 

KKD değil

 

2.3

HARİÇ OLANLAR

14.3

Profesyonel amaçlı kullanımlarda yalnızca iklim koşullarına karşı koruma sağlayan motosikletçi elbisesi ya da (eldiven, bot gibi) ek koruyucu malzemeleri 

I

3.1.4

14.4

Ek koruma sağlanması gereken durumlarda kullanılan (örneğin hava yastığı, sırt, el, kol veya bacaklar için darbe koruyucuları, dirsek veya omuzlar için tampon, kesilmelere ve aşınmalara karşı koruyucular) motosikletçi elbisesi ya da ek koruyucu malzemeler (eldiven, ayakkabı gibi)

II

 

15. YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜLÜK SAĞLAYAN GİYSİ VE AKSESUARLAR

15.1

Yüksek görünürlülük sağlayan giysi

 

II

3.2

15.2

Yüksek görünürlülük sağlayan aksesuarlar (örneğin yansıtıcı çıkartmalar ve takılan aksesuarlar )

II

3.2

HARİÇ OLANLAR

15.3

Yüksek görünürlülük sağlayan araçlar (yansıtıcı anahtarlık, yansıtıcı ve/veya florasan malzemeli sırt çantaları)

KKD değil

KKD tanımı